Back to old design!

Nowe mikroskopy i akcesoria MAGUS są dostępne

11.06.2024

Z przyjemnością przedstawiamy nowe produkty marki MAGUS: mikroskopy fluorescencyjne i metalurgiczne, cyfrowe wersje tych mikroskopów, a także dużą liczbę akcesoriów do mikroskopów, które zwiększają wydajność i komfort pracy badacza.

Odwrócone mikroskopy fluorescencyjne

Mikroskopy odwrócone do badania preparatów w naczyniach laboratoryjnych przy użyciu metody widzialnej fluorescencji w świetle odbitym oraz metod jasnego pola i kontrastu fazowego w świetle przechodzącym:

Mikroskopy metalurgiczne

Specjalna klasa mikroskopów do badania metali, stopów, półprzewodników i powłok malarskich. Te modele umożliwiają obserwację metodą jasnego pola i w świetle spolaryzowanym. Są również wyposażone w specjalne obiektywy i urządzenie do obserwacji metodą ciemnego pola:

Odwrócone mikroskopy metalurgiczne

Mikroskopy odwrócone są przeznaczone do pracy z dużymi i ciężkimi obiektami nieprzezroczystymi:

Cyfrowe mikroskopy z kamerą lub kamerą i ekranem

Cyfrowe wersje tych mikroskopów z kamerą to narzędzia nie tylko do bezpośredniej obserwacji preparatów, ale także do rejestracji badań w formie zdjęć i filmów. Wersja z ekranem zapewnia kompleksowy system wizualizacji w mikroskopie.

Z kamerą:

Z kamerą i ekranem:

Obiektywy

Wszystkie nowe produkty to mikroskopy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności z wysokim poziomem korekcji zniekształceń pola, a także aberracji sferycznych i chromatycznych. Odległość parafokalna wynosi 45 mm.

Do mikroskopów polaryzacyjnych

Obiektyw do pracy w świetle spolaryzowanym jest pozbawiony naprężeń, co oznacza, że układ optyczny nie wprowadza odbić, które zniekształcają obraz. Refrakcja wynika wyłącznie z preparatu, a obraz w okularze jest rzeczywisty, czysty i wyraźny.

Do mikroskopów metalurgicznych

Do pracy z preparatami wykonanymi z metali i stopów zalecamy korzystanie z obiektywów o dużej odległości roboczej. Takie preparaty mogą mieć nierówną powierzchnię z wyraźnymi wzniesieniami i jamami. W przypadku korzystania ze zwykłego obiektywu i starannego ustawiania ostrości można przypadkowo dotknąć preparatu przednią częścią obiektywu, powodując uszkodzenia układu optycznego lub preparatu.

Obiektywy do mikroskopów biologicznych

Dostępne są dwa obiektywy kontrastu fazowego do mikroskopów biologicznych. Metoda kontrastu fazowego jest stosowana do obserwacji organizmów o niskim poziomie kontrastu, które są trudne do dostrzeżenia w jasnym polu, i których badacz nie chce barwić.

Obiektywy do mikroskopów fluorescencyjnych

Obiektywy z soczewkami wykonanymi ze szkła optycznego bez efektu dwójłomności są stosowane w obserwacji metodą fluorescencji. Układ optyczny tych obiektywów jest wyjątkowy czysty i nie ma własnej luminescencji.

Okulary

Dostępne są okulary do mikroskopów biologicznych, polaryzacyjnych i stereoskopowych. Średnica okularu wynosi 23,2 mm i 30 mm. Dostępne są również modele ze skalą – te okulary są używane do mierzenia preparatów i ich struktur.

Do mikroskopów biologicznych i polaryzacyjnych:

Do mikroskopów stereoskopowych:

Inne akcesoria

Nowe adaptery z montażem typu C mają funkcję regulacji ogniskowej i własne powiększenie. Są używane do instalacji kamery cyfrowej w tubie pionowej. Kompatybilny z mikroskopami MAGUS z głowicami trójokularowymi.

Soczewka dodatkowa to akcesorium do mikroskopów stereoskopowych. Jest ona przykręcana na osłonę obiektywu i zmienia powiększenie mikroskopu, a także jego pole widzenia i odległość roboczą. Dostępne są soczewki, które zwiększają i zmniejszają powiększenie.

Przystawka do stolika mechanicznego XY MAGUS MS9 służy do przesuwania preparatu po powierzchni stolika.

Wśród nowych produktów są również inne przydatne akcesoria:

W tej sekcji można znaleźć wszystkie mikroskopy i akcesoria MAGUS.

Najnowsze informacje
Wszystkie wiadomości