Back to old design!

Ochrona prywatności i danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w pełnej zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

 • Zbieramy dane osobowe tylko po otrzymaniu wyraźnej zgody użytkownika.
 • Gromadzimy dane osobowe potrzebne do przetworzenia zamówienia oraz subskrybowania biuletynu (oraz w kilku innych celach podanych poniżej).
 • Bezpiecznie przechowujemy dane osobowe zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO i chronimy je przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 • Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sprawdzonych dostawców systemów płatności oraz firm pocztowych i kurierskich niezbędnych do realizacji zamówienia lub warunków subskrypcji.

Levenhukb2b.com zapewnia poufność danych osobowych użytkownika zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, tj. z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, drugie imię, datę urodzenia, wiek, płeć, adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz profile na portalach społecznościowych.

W momencie zbierania danych, Levenhukb2b.com powiadamia użytkownika o celach zbierania danych osobowych oraz okolicznościach, w jakich mogą być one przechowywane przed usunięciem z naszych baz danych. Na żądanie użytkownika wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

W celu prowadzenia statystyk odwiedzin witryny gromadzimy i przechowujemy informacje o osobach odwiedzających witrynę (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, system operacyjny, data i godzina odwiedzin itp.). Te informacje są dostępne publicznie i Levenhukb2b.com nie odpowiada za ich ujawnienie. Należy jednak pamiętać, że te informacje nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających.

Używamy plików cookie – niewielkich plików zapisywanych na twardym dysku komputera użytkownika, które pozwalają na zbieranie określonych informacji. Dzięki nim pamiętamy i możemy przetworzyć produkty w koszyku, możemy poznać i zapisać preferencje użytkownika, śledzić wyświetlane reklamy oraz kompilować dane zagregowane dotyczące ruchu w witrynie i interakcji, aby w przyszłości zapewnić lepsze narzędzia i usprawnić obsługę. Komputer może wysyłać ostrzeżenie za każdym razem, kiedy wysyłany jest plik cookie; można też wybrać zablokowanie wszystkich plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Tak jak w większości witryn internetowych, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie po zablokowaniu plików cookie. Nadal można jednak składać zamówienia telefonicznie lub kontaktując się z obsługą klienta.

Przesyłając dane osobowe podczas rejestracji w witrynie, składania zamówienia lub wypełniania formularza opinii, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) w następujących celach:

 • rejestracja w witrynie internetowej Levenhukb2b.com;
 • uczestnictwo w promocjach oferowanych lub organizowanych przez Levenhukb2b.com;
 • otrzymywanie informacji oraz komunikatów reklamowych, wiadomości o produktach oraz innych spersonalizowanych informacji;
 • składanie zamówienia w witrynie Levenhukb2b.com oraz komunikacja dotycząca zamówienia;
 • realizacja innych obowiązków Levenhukb2b.com;
 • tworzenie historii wyszukiwania i wyświetlania w witrynie Levenhukb2b.com;
 • wykorzystanie danych osobowych do tworzenia statystyk, poprawy jakości usług, optymalizacji witryny oraz innych badań marketingowych prowadzonych lub organizowanych przez Levenhukb2b.com.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każde działanie lub kombinację działań wykonywanych na danych osobowych ręcznie lub przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi obejmujących zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (w tym przekazywanie stronom trzecim, nie wyłączając przekazywania o charakterze transgranicznym, jeżeli taka potrzeba wynikła w trakcie wypełniania obowiązków), anonimizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych.

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika Levenhukb2b.com podejmuje niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, niezamierzonym niszczeniem, modyfikowaniem, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem, a także innymi niezgodnymi z prawem działaniami związanymi z danymi osobowymi.

Levenhukb2b.com ma prawo nagrywania rozmów telefonicznych. Jednocześnie Levenhukb2b.com zobowiązuje się do zapobiegania próbom nieuprawnionego dostępu do danych uzyskanych podczas rozmów telefonicznych oraz przekazywania tych danych stronom trzecim, które nie są bezpośrednio związane z realizacją zamówień i promocji.

Levenhukb2b.com zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od użytkownika dotyczących danych osobowych. Ujawnienie danych osobowych nie jest jednak uznawane za naruszenie obowiązków w przypadku, gdy obowiązek takiego ujawnienia wynika z wymogów obowiązującego prawa Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem, modyfikacją i usuwaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z naszym kierownikiem ds. ochrony danych.

Wszystkie zapytania trafiają również do dyrektora naczelnego.

Uwaga: należy wypełnić wszystkie pola oznaczone symbolem *Zgoda na otrzymywanie wiadomości

Zgoda użytkownika na otrzymywanie wiadomości reklamowych oraz informacyjnych i biuletynu jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik ma prawo do zmiany swojej decyzji w dowolnym momencie oraz zrezygnowania z dalszego otrzymywania wiadomości, a także do żądania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z list mailingowych bez podawania przyczyny.

Wiadomości dotyczące zamówień i postępów w ich realizacji, a także etapów oraz wyników promocji subskrybowanych przez użytkownika są wysyłane automatycznie i nie można z nich zrezygnować.